ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
FOTOART - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
FOTOART - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η εμφάνιση του ασπρόμαυρου φιλμ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ

Εμφανιστικοί παράγοντες


Το πρώτο χημικό διάλυμα που χρησιμοποιούμε στην διαδικασία της εμφάνισης του φίλμ είναι ο εμφανιστής.Ο βάσικος του ρόλος είναι μετατρέπει τους φωτισμένους κόκκους του φιλμ σε μαύρο μεταλλικό άργυρο αφήνοντας ανέπαφους τους μη φωτισμένους.Αυτό το πετυχαίνει χάρη σε κάποιες ισχυρές αναγωγικές ουσίες που περιέχει και λέγονται εμφανιστικοί παράγοντες.Οι ουσίες αυτές ενισχύουν την λανθάνουσα εικόνα περίπου 1000000 φορές.
Οι εμφανιστικοί παράγοντες είναι οργανικές ουσίες που ανήκουν στην ομάδα των φαινολών και των αμινοφαινολών και οι πιο διαδεδομένες στους διάφορους εμφανιστές είναι η υδροκινόνη , το μετόλ και η φαινιδόνη.

Φωτογραφία info.gr Τα πάντα για τη φωτογραφία

Η χημική σύσταση του εμφανιστή

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ AGFA - RODINAL


Εκτός από τις δραστικές ουσίες ο εμφανιστής περιέχει και άλλα χημικά που τον βοηθούν να έχει σωστή συμπεριφορά σύμφωνη με το ζητούμενο αποτέλεσμα ,την άψογη εμφάνιση του φιλμ.Επειδή ο εμφανιστής οξειδώνεται αντιδρώντας με το οξυγόνο του αέρα και αυτό τον εξασθενεί και μπορεί να προκαλέσει και κηλίδες στο φιλμ ,περιέχει ένα αντιοξειδωτικό παράγοντα ή συντηρητικό που συνήθως είναι το θειώδες νάτριο.
Η δράση του εμφανιστή δημιουργεί οξέα που μειώνουν το αλκαλικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την δράση του , γιαυτό ο εμφανιστής περιέχει ένα αλκαλικό άλας που συνήθως είναι το ανθρακικό νάτριο ή ο βόρακας που ονομάζονται και επιταχυντές και δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωης στα εμφανιστικά διαλύματα.Μετά από όλα αυτά μπορεί να φαίνεται παράξενο αλλά ο εμφανιστής χρειάζεται έναν επιβραδυντικό παράγοντα που προφυλάσει το φιλμ από το ομίχλιασμα και τέτοιος είναι συνήθως το βρωμιούχο κάλιο.Χρησιμοποιούνται βέβαια και κάποιες οργανικές ουσίες όπως η βενζοτριαζόλη που πολλές φορές περιέχονται και στα φωτογραφικά γαλακτώματα κάνοντας την ίδια δουλεία.


Ο εμφανιστής είναι το πιο κρίσιμο από τα στάδια της εμφάνισης του φιλμ και χρειάζεται απόλυτο έλεγχο σε όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την σωστή εμφάνιση και είναι:

Η αραίωση


Το πόσο αραιωμένο θα είναι το διάλυμα του εμφανιστή μας δίνει και διαφορετικά χαρακτηριστικά και εξαρτάται από την χημική τουσύσταση.Σημασία έχει να χρησιμοποιούμε συχνά τον ίδιο εμφανιστή στην ίδια αραίωση ώστε να έχουμε επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα και να μπορούμε εύκολα να κάνουμε βελτιώσεις.Η αραίωση είναι ένας παράγοντας που πρέπει να παραμένει σταθερός όχι μόνο στον εμφανιστή αλλά και στα άλλα χημικά της εμφάνισης.

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ KODAK D76

Η οξείδωση

Είπαμε πιο πάνω πως ο εμφανιστής με την χρήση οξειδώνεται οπότε δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε παλιούς εμφανιστές γιατί τα χαρακτηριστικά τους έχουν αλλιωθεί από την χρήση.Υπάρχουν εμφανιστές μιας χρήσης που είναι οικονομικοί ,αλλά μπορούμε
πάντα να φτιάξουμε και μόνοι μας αν η οικονομία είναι το ζητούμενο.

Η ανάδευση

Απαραίτητη στην διαδικασία της εμφάνισης είναι η ανάδευση του δοχείου (tank) για να πηγαίνει φρέσκο χημικό στην επιφάνεια του φιλμ.Υπάρχουν πολλών ειδών πλάνα ανάδευσης που όμως δεν έχουν και ιδιαίτερες διαφόρες στο αποτέλεσμα που επιφέρουν.
Μεγάλη σημασία έχει η ανάδευση να είναι σταθερή και ίδια πάντα , παρά το τι είδους ανάδευση θα κάνουμε. Η ανάδευση που προτείνω είναι το πρώτο λεπτό συνέχεια και κάθε 30 δευτερόλεπτα 2 αναδεύσεις για όλα τα χημικά της εμφάνισης.

Η θερμοκρασία

Κρίσιμος παράγοντας στην εμφάνιση των φίλμ ,χρειάζεται πάντα σωστό έλεγχο και ένα καλό θερμόμετρο.Συνήθως οι 20 βαθμοί κελσίου είναι ότι πρέπει.Αν κάποια φορά αυτό δεν είναι δυνατό μπορείτε να την διαφοροποιήσετε βάση του ΠΙΝΑΚΑ .

Ο χρόνος

Ο χρόνος και οι αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε ,είναι η παράμετρος της διαδικασίας της εμφάνισης που μας επιτρέπει άπειρο πειραματισμό , που μας επιτρέπει να εμφανίζουμε διαφορεικούς τύπους φιλμ και με διαφορετικούς τρόπους τραβηγμένα.Ο χρόνος
είνια η μοναδική παράμετρος που μπορούμε να αλλαζουμε στη εμφάνιση , μέχρι να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ Α/Μ ΦΙΛΜ - Ο ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ

HOME GALLERY ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΕΣ INTERNET ΑΓΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ BACK

FOTOART - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ © FOTOART ALL RIGHTS RESERVED